đặt thiệp cưới Archives - Peonies Wedding

đặt thiệp cưới

08/02/2017

21 câu hỏi khi đặt thiệp cưới

Phần chữ, khắc nổi, in mờ, thêu hoa, giấy đục…khi đặt thiệp cưới nghĩa là học thêm từ vựng mới. Bạn cũng cần tìm hiểu về […]
18/01/2017

Thời điểm tốt nhất để đặt thiệp cưới?

Nếu bạn đã quyết định số lượng và phong cách thiệp cưới, nếu bạn đã chuẩn bị từ ngữ và danh sách khách mời, thì câu […]