Kích thước thiệp

Kích thước thiệp

Hãy lựa chọn cho bạn một chuẩn kích thước mẫu thiệp đúng với sở thích của mình nhé !

Peonies

Thiệp mời

Thiệp báo hỷ

Thiệp cảm ơn

Thiệp gấp đôi