Những font chữ cơ bản dùng cho thiệp cưới Peonies

Peonies xin giới thiệu một số font tiêu chuẩn thường được dùng cho thiệp cưới. Nếu bạn muốn sử dụng những font chữ đặc biệt hơn thì hãy liên hệ với những hoạ sĩ thiết kế của Peonies.

MS: P01

MS: P02

MS: P03

MS: P04

MS: P05

MS: P06

MS: P07

MS: P08

MS: P09

MS: P10

MS: P11

MS: P12

MS: P13

MS: P14

MS: P15

MS: P16

MS: P17

MS: P18