Cảm hứng – Peonies Wedding
27/12/2023

Thiệp cưới in chữ Hỷ – Mẫu thiệp cưới tiếng Hoa được thiết kế và in riêng theo yêu cầu

𝐓𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏 𝐂𝐔̛𝐎̛́𝐈 𝐂𝐇𝐔̛̃ 𝐇𝐘̉, 𝐃𝐀̀𝐍𝐇 𝐑𝐈𝐄̂𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐎 𝐓𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐂𝐔̛𝐎̛́𝐈 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐇𝐎𝐀    Mẫu thiệp cưới đẹp màu đỏ, thiệp cưới chữ hỷ, với vẻ đẹp truyền […]